O svietidlách

 

 

Kúpeľňa a sprcha predstavuje zvýšené riziko úrazu el. prúdom. Riziko ešte zvyšuje mokré prostredie, vlhká dlážka, kondenzácia vodných pár, nebezpečenstvo prúdu vody zo sprchy, pohyb na boso, používanie sušičov vlasov, holiaceho strojčeka, atď.
V zmysle STN-EN 33 2000-7-701:2007 priestor kúpeľne je rozdelený na zóny 0-1-2 a priestor mimo zón.

Zóna  0: Vnútorný priestor vane alebo sprchovacej vane.
Nedoporučuje sa inštalácia svietidiel, viď.*
Zóna  1: Priestor od okraja vane alebo sprchovej vane do výšky 225cm.
Nedoporučuje sa inštalácia svietidiel, viď.*
Zóna 2:
Priestor okolo vane alebo sprchovej vane do vzdialenosti  60 cm a nad ňou do výšky 225 cm od podlahy -  Ak nehrozí ani neúmyselné postriekanie svietidla vodou, je najnižšia predpísaná hodnota IP 44.
-  Doporučujeme použitie svietidiel min.IP44,triedy izolácie II(     d dvojitá izolácia) alebo svietidlá na 12V, **
Priestor mimo zón 0-1-2 (predtým zóna 3): Je to priestor  za hranicou zóny 2 do výšky 300cm. Najnižšia predpísaná hodnota  je IP 21 pokiaľ nehrozí priame postriekanie svietidla vodou, zatečenie vody alebo vniknutie vodných pár.
Umývací priestor: Priestor v profile umývadla (umývadiel, drezu, nad aj pod umývadlom) do výšky 250cm od podlahy. Môže ísť aj o priestor v kuchyni.
Svietidlo min. s krytím IP x1. Spodná hrana svietidla min. 180cm od podlahy.
Trieda izolácie II (dvojitá izolácia), svetelný zdroj s ochranným sklom.
- Ak je svietidlo nižšie ako 180cm, musí sa chrániť pred mechanickým poškodením krytom, košom a pod. s krytím min.IPx1.
- Spodný okraj svietidla nesmie byť v žiadnom prípade nižšie ako 40cm nad horným okrajom umývadla, drezu.

V kuchynskej linke, nad profilom drezu, doporučujeme použiť svietidlo na 12V, **  s ochranným krytom!

Priestor sprchy: Pri sprche bez vane zóna 1 ohraničuje zvislú plochu, ktorá je vzdialená 120cm od pevne na-montovanej sprchovej hlavice na stene alebo strope. Výška zóny 1 je 225cm. Nad túto výšku  je zóna 2 a môže byť použité svietidlo min. IPx2, v komunálnych umyvárňach *** min. IPx5.

* Montáž zverte výhradne odborníkovi s platným oprávnením na elektroinštalácie, ktorý Vám poradí že:
- V zóne 0 v nutnom prípade je možné použiť svietidlá s napájacím napäťím do 12V a s krytím IPx7.
- V zóne 1 v nutnom prípade je možné použiť svietidlá s napájacím napäťím do 24V a s krytím min.IPx5.
**
Napájací zdroj 12V (transformátor, predradník), musí byť umiestnený mimo zón 0-1-2 a chránený prúdovým       chráničom s vypínacím prúdom max.30mA.
***
Komunálne umyvárne – vane a sprchy používané v školách, firmách, športoviskách a pod.

Svietidlá pre vonkajšie použitie:
- Krytie IP23 je najmenšie možné krytie svietidiel pre vonkajšie použitie. Svietidlo je chránené proti vniknutiu predmetov väčších ako 12 mm a proti dažďovej vode.
Na základe skúseností doporučujeme krytie min. IP44. Takéto svietidlo je chránené proti vniknutiu predmetov väčších ako 1mm, proti poliatiu a čiastočne proti prachu a hmyzu.

Vzhľadom na zameranie nášho e-shopu, tento článok nerieši umiestnenie iných elektrických rozvodov, vypínačov, zásuviek, ventilátorov a pod., ale len svietidlá v bytoch!
Článok tiež nerieši inštaláciu svietidiel v saunách, bazénoch a pod.

Ak na svietidle nie je od výrobcu vyznačené IP, dôrazne nedoporučujeme jeho použitie!

 

V zmysle STN EN 60 529 stupeň ochrany IP pozostáva z dvoch číslic.
Prvé číslo
(hodnota 0-6) určuje stupeň ochrany krytom proti prachu a pred vniknutím
pevných predmetov na časti svietidla ktoré vedú prúd („živá časť).
Druhé číslo (hodnota 0-8) určuje ochranu proti vniknutiu vody a vodnej pary.
Čím vyššia je hodnota udávaná číslom, tým tesnejšia je konštrukcia svietidla.

IP

Ochrana pred vniknutím pevných predmetov

IP

Ochrana proti vniknutiu vody

 

 

 

 

0x

nechránené

x0

nechránené

1x

predmety do 50mm

x1

kvapkajúca voda

2x

predmety do 12mm

x2

kvapkajúca voda pri sklone 15 stup.

3x

predmety do 2,5mm

x3

šikmo dopadajúca vody (dažďová)

4x

predmety do 1 mm

x4

striekajúca voda, poliatie

5x

chránené proti prachu

x5

tryskajúca v ľubovoľnom smere

6x

prachotesné

x6

intenzívne tryskajúca voda (vlnobitie, silné prúdy vody)

 

 

x7

pri dočasnom ponorení

 

 

x8

pri trvalom ponorení pod tlakom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zväčšenie stránky: