Žiadosť o poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov

Žiadosť dotknutej osoby (kupujúceho) o spracúvaní jeho osobných údajov

prevádzkovateľ Marian Jelínek – Elmont, sídlo Veternicová 33, Bratislava, IČO: 14021501
prevádzka: internetový obchod www.svietidla-eshop.sk

 

Vec:  Žiadosť o poskytnutie informácií o spracúvaní jeho osobných údajov (ďalej len OÚ)

 

Vážený prevádzkovateľ,

žiadam Vás o poskytnutie nasledovných údajov * (podškrtnite prosím možnosť/možnosti, o ktoré nás žiadate)

-    o uchovávaných informáciách (informujeme Vás o účele spracovania Vašich OÚ, aké OÚ spracúvame,
o dobe spracúvania Vašich OÚ a iné...),

-    o opravu OÚ (na základe Vašej žiadosti Vaše OÚ aktualizujeme, opravíme),

-    o obmedzenie (na základe Vašej žiadosti budeme Vaše OÚ len uchovávať, pokiaľ budú splnené
podmienky v zmysle osobitného predpisu),

-    o prenos OÚ (na základe Vašej žiadosti Vám budú poskytnuté OÚ),

-    o výmaz OÚ (na základe Vašej žiadosti budú Vaše OÚ vymazané, avšak len pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak).

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosti informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás budeme informovať.


Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupúceho takým spôsobom, akým požiadal.


Prevázdkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať  a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho . Verifikácia spočíva v poskytnutí dodatočných informácií, napríklad prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva.

- Podrobne spracované Informácie o ochrane osobných údajov nájdete v našich Obchodných podmienkach, odst.12.

 

V ......................................... dňa .............................


 

_______________________________

Meno a priezvisko žiadateľa

 

- VZOROVÝ formulár (*doc) Žiadosti o poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov.