O našej firme a oznamy

AKTUÁLNE OZNAMY:
 ************************************************************

Adresa kamennej prevádzky
Smart Home Invest s.r.o.
Ulica Istvána Gyurcsóa 6119, 929 01 Dunajská Streda

 Kontakt:
Tel.: 0908 668 500
E-mail:  info@ibaled.sk

 Fakturačné údaje - prevádzkovateľ:
Smart Home Invest s.r.o.
IČO: 50 676 229
                IČ pre DPH: SK2120418762
                            Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., Dunajská Streda
                Číslo účtu IBAN: SK72 0200 0000 0038 4057 4553
                Telefón: +421 908 668 500
                E-mail: info@ibaled.sk
                Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  40397/T

 Ak máte otázky ohľadom produktov či Vašej objednávky, môžete nás kontaktovať i prostredníctvom kontaktného formulára.

- Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom tohto kontaktného formulára, t.j. meno, priezvisko a kontaktný e-mail,
na ktorý Vám môžeme zaslať odpoveď na Vašu otázku, využijeme výlučne na vybavenie Vašej požiadavky.
Tieto osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 1 mesiaca od odoslania odpovede na Vašu otázky.
Po uplynutí jedného mesiaca budú Vaše osobné údaje vymazané.
- Pre viac informácií o ochrane osobných údajov a o Vašich právach mať prehľad o spracúvaní Vašich osobných údajov kliknite SEM.